Tuesday, December 11, 2012

FOOL IN LOVE


Amaj7 / E / Amaj7 / E
Amaj7 / E / Amaj7 / E

Amaj7              E
You're a fool in love
Amaj7              E
Walking down that path
Amaj7              E
You're a fool in love
Amaj7                    E
Love will make a fool of us

Amaj7 / E / Amaj7 / E
Amaj7 / E / Amaj7 / E

Amaj7          E
Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah
Amaj7          E
Yeah yeah yeah, oo-oo-oo

Amaj7              E
You're a fool in love
Amaj7              E
Walking down that path
Amaj7              E
You're a fool in love
Amaj7                    E
Love will make a fool of us

Amaj7 / E / Amaj7 / E
Amaj7 / E / Amaj7 / E

Amaj7          E
Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah
Amaj7          E
Yeah yeah yeah, oo-oo-oo

Am6                 E
We're one and the same
            Am6
One and the same
                  E
We both play the same games
Am6                 E
We're one and the same
            Am6
One and the same
                  E
We both play the same games

Amaj7 / E / Amaj7 / E
Amaj7 / E / Amaj7 / E

Amaj7          E
Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah
Amaj7          E
Yeah yeah yeah, oo-oo-oo

.